X
Milieu & omgeving

Milieu & omgeving

MiSa advies is expert op het gebied van milieu- en omgevingsvraagstukken.

Wij staan voor een sterk oplossingsgericht advies. MiSa advies staat bekend om haar grote inhoudelijke deskundigheid en een procesmatige aanpak.
 
In onze dienstverlening bestaat ruime aandacht voor de bij omgevingsvraagstukken vaak uiteenlopende belangen van de betrokken partijen.

Multidisciplinaire aanpak 

Vaak is bij milieuvraagstukken een multidisciplinaire aanpak vereist. MiSa advies werkt zo nodig dan ook samen met andere specialisten, zoals geluidsadviseurs, bodemonderzoeksbureaus en advocaten. Hiervoor beschikt MiSa advies over een vast netwerk van deskundigen en collega-bureaus.
 
Neem voor meer informatie contact op met Arjan Hol, John van Herk of Patrick Franken.Artikelen over milieu & omgeving

Geschreven door ing. Patrick Franken
Landelijk Afvalbeheerplan 3 en actualisatie vergunningGeschreven door: ing. Patrick Franken
Op 28 december 2017 is het derde Landelijke Afvalbeheerplan (LAP3) in werking getreden. Wat is er gewijzigd ten opzichte van het vorige LAP en welke mogelijke gevolgen zijn er voor eerder verleende vergunningen?Lees verder
Geschreven door ing. Patrick Franken
PRTR en e-MJV, wat moet ik daar mee?Geschreven door: ing. Patrick Franken
Bedrijven die vallen onder de werking PRTR-verordening moeten jaarlijks vóór 1 april beoordelen of er over het achterliggende jaar sprake is van een rapportageplicht. Zo ja, dan moet er voor deze datum een elektro.. Lees verder
Geschreven door drs. ing. Arjan Hol
Geen vergunningplicht meer voor asbest(tussen)opslag bij asbestverwijderingsbedrijvenGeschreven door: drs. ing. Arjan Hol
Vanaf 1 januari 2016 vallen asbestverwijderingsbedrijven met een tussenopslag voor asbest uit eigen werk onder het Activiteitenbesluit. Daarmee vervalt de verplichting om een Omgevingsvergunning Milieu te hebben voor dez.. Lees verder
Geschreven door drs. ing. John van Herk
Omgevingsvergunning voor recyclingbedrijven wordt steeds complexerGeschreven door: drs. ing. John van Herk
Een passende omgevingsvergunning is voor recyclingbedrijven een 'eerste levensbehoefte'. Maar het verkrijgen van deze vergunning wordt er niet eenvoudiger op. De laatste jaren is het omgevingsrecht op ongekend veel punte.. Lees verder
Geschreven door ing. Patrick Franken
De gevolgen van stikstofdepositie voor de afvalbranche en industrieGeschreven door: ing. Patrick Franken
De afgelopen jaren is stikstofdepositie op natuurgebieden een hot item. Leidde dat in eerste instantie vooral tot problemen bij de vergunningverlening aan agrarische bedrijven, tegenwoord.. Lees verder
Geschreven door ing. Patrick Franken
Moet u over 2014 een electronisch milieujaarverslag (e-MJV) opstellen? Geschreven door: ing. Patrick Franken

Jaarlijks moeten bedrijven die vallen onder de werking PRTR-verordening voor 1 april beoordelen of er over het achterliggende jaar sprake is van een rapportageplicht, en zo ja, voor deze datum een elektronisch milieuj.. Lees verder