X
Blog

Omgevingsvergunning voor recyclingbedrijven wordt steeds complexer

Een passende omgevingsvergunning is voor recyclingbedrijven een 'eerste levensbehoefte'. Maar het verkrijgen van deze vergunning wordt er niet eenvoudiger op. De laatste jaren is het omgevingsrecht op ongekend veel punten gewijzigd. Het bijhouden van deze ontwikkelingen was dan ook ware uitdaging. Inmiddels is de introductie van Omgevingsdiensten hoegenaamd afgerond. De rust in de organisatie van vergunningverlening & handhaving in het omgevingsrecht keert daarmee (hopelijk) terug.


Belangrijke rol voor milieuthema's

In het omgevingsrecht spelen diverse traditionele milieuthema's, zeker voor industriële- en recyclingbedrijven. Deze zijn tegenwoordig geïntegreerd met 'ruimtelijke ordening en bouwen'. Dat alles komt samen in de omgevingsvergunning. Dat klinkt logisch, maar het maakt de praktijk vaak complexer. Daarom is het nog meer van belang om bij oprichting of verandering van de inrichting vroegtijdig in beeld te hebben wat de veranderingen zijn én welke toestemmingen daarvoor nodig zijn. Ook de communicatie met de betrokken overheidsorganisaties luistert hierbij erg nauw.

Is een MilieuEffectRapport nodig?

De informatiebehoefte bij vergunningaanvragen neemt nog steeds toe. Een voorbeeld is een zogenoemde m.e.r.-beoordelingplicht die voor veel recyclingactiviteiten geldt. Er moet dan voorafgaand aan de vergunningaanvraag worden nagegaan of een MilieuEffectRapport nodig is. Dat is vaak niet het geval, maar er moet wel onderzoek naar worden gedaan. Daarvoor moet de initiatiefnemer een zogenoemde Aanmeldingsnotitie opstellen.

Te hoge stikstofdepositie

Voor veel recyclingbedrijven speelt tegenwoordig ook de stikstofdepositie een steeds belangrijkere rol. Als zo'n bedrijf in de omgeving van een natuurgebied ligt, moet hier onderzoek naar gedaan worden. Meer informatie hierover leest u elders in deze nieuwsbrief onder De gevolgen van stikstofdepositie voor de afvalbranche en industrie.

Complexe procedure

Kortom, ondanks de goede voornemens van deregulering en administratieve lastenverlichting stapelen de verplichtingen en procedures zich nog steeds op. Het opstellen van een vergunningaanvraag en het doorlopen van de vergunningenprocedure wordt steeds complexer. Voor veel relaties zijn wij de vaste adviseurs voor omgevingsvergunningen en andere milieuthema's. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een afspraak.

Reageren

0 reacties op "Omgevingsvergunning voor recyclingbedrijven wordt steeds complexer"

Laat je naam achter. Je naam wordt eventueel een link naar de ingevulde website.

Deze informatie wordt niet gepubliceerd.