X
Overig milieuadvies

Overig milieu advies

Milieutechnisch advies en milieumanagement

Het milieuwerkveld is breed. Naast advisering ter zake omgevingsvergunningen en ruimtelijke ordening, zijn wij ook op het gebied van milieutechnisch advies of milieumanagement graag uw adviseur.

Wij hebben een brede en generalistische oriëntatie en beschikken zo nodig over een ruim netwerk van (externe) specialisten. Stel daarom gerust uw vraag over bijvoorbeeld:

  • Afval- en bouwstoffen
  • Asbest
  • Bodem(sanering)
  • Energie 
  • Water
  • Veiligheid
  • Natuurbescherming(srecht)
Neem voor meer informatie contact op met Arjan HolJohn van Herk of Patrick Franken.