X
Cursus Besluit bodemkwaliteit in de praktijk
€ 375
1 dag

Cursus Besluit bodemkwaliteit in de praktijk 30 april 2020

Tijdens de cursus worden de hoofdlijnen van het Besluit bodemkwaliteit toegelicht. Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en het bespreken van praktijkvoorbeelden. De cursus is specifiek afgestemd op de bouwpraktijk en bijzonder geschikt voor werkvoorbereiders, uitvoerders, directievoerders / opzichters en toezichthouders.

Inhoud van de cursus

  • Reikwijdte, werkingssfeer besluit Bodemkwaliteit en termen & definities
  • Erkenningsplicht voor bodemintermediairs (KWALIBO)
  • Categorie-indeling bouwstoffen en grond & baggerspecie
  • Toepassingsregels bouwstoffen en grond & baggerspecie
  • Bewijsmiddelen / milieuhygiënische verklaringen
  • Uitzonderingen en specifieke bepalingen
  • Toezicht en handhaving.
Desgewenst kan er tijdens de cursus ook worden ingegaan op aanpalende milieu- en afvalstoffenregelgeving. De ervaren docent heeft een ruime advieservaring op het gebied van de wet- en regelgeving ter zake afval- en bouwstoffen en de toepassing daarvan in de praktijk. Deelnemers krijgen een hand-out van de sheets en een syllabus met achtergrondinformatie. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.
 
Neem voor meer informatie contact op met Janita den Haan of Christa Honkoop.

Alle Cursussen

€ 175
1 dag
Voor personen werkzaam in de bouw-, sloop- en afvalsector is basiskennis in het voorkomen van asbest en de risico's van groot belang. Onze Cursus Asbestherkenning geeft op een praktijkgerichte wijze invulling aan deze kennisbehoefte. 
€ 375
1 dag
Tijdens de cursus worden de hoofdlijnen van het Besluit bodemkwaliteit in één dag toegelicht. Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en het bespreken van praktijkvoorbeelden.
€ 375
1 dag
Zoekt u een praktische cursus over de regelgeving op het gebied van het melden & registreren van afvalstoffen? Schrijf u dan in voor de cursus melden & registreren afvalstoffen. Deze cursus is vooral bedoeld voor personen die betrokken zijn bij de administratieve processen, zoals acceptanten en weegbrugmedewerkers.
€ 0
1 dag
Wenst u een cursus op maat, specifiek afgestemd op uw informatiebehoefte en doelgroep? Dan bent u bij MiSa advies aan het goede adres! Wij hebben veel ervaring met maatwerkoplossingen.