X
Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

Inhoudelijke deskundigheid en open communicatie

Milieu en ruimtelijke ordening kunnen niet langer los van elkaar gezien worden, zeker niet sinds de komst van de omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
 
Bij advisering rondom ruimtelijke ordening / bestemmingsplannen bent u bij ons aan het goede adres. Graag gaan wij voor u na of een voorgenomen bedrijfsactiviteit past in het bestemmingsplan en, als dat niet het geval is, starten wij namens u een ruimtelijke (omgevingsvergunning) procedure.
 
Ook hierbij is de combinatie van inhoudelijke deskundigheid, een procesmatige aanpak en een open communicatie met betrokken partijen (met name de gemeente) onze kracht. Wij beschikken over een groot netwerk bij provincies en gemeenten.

Vanwege onze grote kennis op het gebied van (milieuaspecten rondom) bouw- en afvalgerelateerde activiteiten, zijn wij prima in staat tot het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing voor de vestiging of uitbreiding van ondernemingen in deze sector. Zie ook omgevingsvergunningen.
 
Verder hebben wij ervaring bij het adviseren van bedrijven bij het zoeken naar een passende bedrijfslocatie of bedrijfsverplaatsing. Graag denken wij mee met de opdrachtgever over de mogelijke en wenselijke bedrijfsactiviteiten en de concrete invulling daarvan.
 
Wij adviseren ook op het gebied van juridische (handhaving)procedures op het gebied van ruimtelijke ordening. Zie voor meer informatie omgevingsrecht.
 
Neem voor meer informatie contact op met Arjan HolJohn van Herk of Patrick Franken.