X
KAM systemen

Ontwikkeling en implementatie KAM systemen

Het opzetten en implementeren van een kwaliteitssysteem wordt door MiSa advies op projectbasis uitgevoerd. Wij hebben ervaring met een breed palet van certificatieregelingen en normen en richtlijnen.
 
De globale werkwijze daarbij is als volgt.

Werkwijze

  • Startoverleg: verzamelen van relevante informatie en maken van werkafspraken.
  • Opstellen (model) kwaliteitsdocumentatie, waarin invulling wordt gegeven aan de normelementen.
  • Implementatiesessies, waarbij de kwaliteitsdocumentatie gezamenlijk met de opdrachtgever wordt afgestemd op de bedrijfsorganisatie en wordt geïmplementeerd in de organisatie.
  • Proefaudit ter voorbereiding op het toelatingsonderzoek door de certificatie-instelling. De resultaten worden gerapporteerd en besproken. Indien tekortkomingen zijn aangetroffen worden corrigerende acties voorgesteld.
  • Begeleiding van de externe audit van de certificatie-instelling en het oplossen van afwijkingen.
Neem voor meer informatie contact op met Tom van WoerdenAD Schaap of Arjan Hol.

Artikelen over kam management

Geschreven door ing. AD Schaap
Werkplan asbestverwijdering: voorkom boetes!Geschreven door: ing. AD Schaap
Inspectie SZW en de certificerende instelling (CKi) kijken bij controles / audits op asbestsaneringsprojecten streng naar het werkplan, dat is algemeen bekend. Ze verwachten een duidelijke, tamelijk gedetailleerde beschr.. Lees verder
Geschreven door ing. AD Schaap
Sturen op risicobeheersingGeschreven door: ing. AD Schaap
Het beheersen van risico's is steeds vaker een expliciet onderdeel van projecten. Niets nieuws denkt u misschien, wij sturen altijd al sterk op risico's van kostenoverschrijding, vertraging en veiligheid. Toch blijkt som.. Lees verder
Geschreven door ing. Tom van Woerden
Wijziging van de ISO 9001 en 14000!Geschreven door: ing. Tom van Woerden
De nieuwe ISO normen zijn er! Maar wat is er veranderd? In de kern komt het erop neer dat de nieuwe ISO meer zal uitgaan van het 'risico-denken'. De meest opvallende verschillen tussen de.. Lees verder