X
CO2 prestatieladder

CO2 prestatieladder

CO2-bewust handelen

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om energiebesparing (waaronder transport & logistiek), efficiënt grondstoffengebruik en het gebruik van duurzame energie.

MiSa advies begeleidt bedrijven bij de implementatie van de CO2 prestatieladder op alle niveaus.

Implementatie van de CO2 Prestatieladder

Onze aanpak bij de implementatie van de CO2 Prestatieladder tot en met niveau 3 bestaat uit de volgende onderdelen:
  • handboek CO2 prestatieladder;
  • CO2 footprint;
  • energiedoorlichting;
  • implementatie;
  • zelfevaluatie.
Tijdens de implementatie vormen de zogenoemde 'invalshoeken' uit de prestatieladder de rode draad: inzicht, reductie, transparantie en participatie.

Vanaf niveau 4 gaat het om specifieke acties / projecten, zoals analyses van GHG reducerende ketens en het initiëren en begeleiden van ketenprojecten.

Artikelen over mvo & duurzaamheid

Geschreven door drs. ing. John van Herk
CO2 Prestatieladder raakt steeds verder ingeburgerdGeschreven door: drs. ing. John van Herk

De CO2 Prestatieladder is inmiddels een begrip geworden in Nederland. Het instrument wordt ingezet bij circa 4 miljard Euro aan aanbestedingen per jaar. Uit onderzoek van het Economisch Instituut Bouw (EIB).. Lees verder