X
Cursus afvalregistratie - weegbrugmedewerker
€ 375
1 dag

Cursus Afvalregistratie / melden en registreren afvalstoffen

Zoekt u een praktische cursus over de regelgeving op het gebied van het melden & registreren van afvalstoffen? Schrijf u dan in voor de cursus Afvalregistratie. Deze cursus is vooral bedoeld voor personen die betrokken zijn bij de administratieve processen, zoals acceptanten en weegbrugmedewerkers.

Kernbegrippen in de cursus zijn het verstrekken van afvalstroomnummers, toekennen van Euralcodes en het controleren van begeleidingsbrieven. In deze cursus krijgt de cursist de benodigde basiskennis aangereikt op een zeer toegankelijke manier.


Tijdens de cursus wordt deze materie op een voor praktijkmensen toegankelijke wijze toegelicht. Er is veel ruimte voor het stellen van vragen en het bespreken van praktijkvoorbeelden.
 

Inhoud van de cursus

  • Europese afvalstoffenlijst (EURAL)
  • Regels vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars (VIHB)
  • Besluit melden en registreren van afvalstoffen
  • Invullen en controleren begeleidingsbrief
  • Ontvangst en afgiftemelding

De cursusduur is één dag en is samengesteld uit onderdelen uit de cursus Afvalregelgeving, zo dat de inhoud geheel is toegespitst op de dagelijkse praktijk van weegbrugmedewerkers en acceptanten. Voor een bredere toelichting op de (achtergronden van de) regelgeving wordt de cursus Afvalregelgeving aangeraden.


De ervaren docent heeft een ruime advieservaring op het gebied van de wet- en regelgeving ter zake afval- en bouwstoffen en de toepassing daarvan in de praktijk. Deelnemers ontvangen een cursusboek met diverse bijlagen en een hand-out van de sheets. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.


Neem voor meer informatie contact op met Janita den Haan of Christa Honkoop.

Alle Cursussen

€ 175
1 dag
Voor personen werkzaam in de bouw-, sloop- en afvalsector is basiskennis in het voorkomen van asbest en de risico's van groot belang. Onze Cursus Asbestherkenning geeft op een praktijkgerichte wijze invulling aan deze kennisbehoefte. 
€ 375
1 dag
Tijdens de cursus worden de hoofdlijnen van het Besluit bodemkwaliteit in één dag toegelicht. Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en het bespreken van praktijkvoorbeelden.
€ 375
1 dag
Zoekt u een praktische cursus over de regelgeving op het gebied van het melden & registreren van afvalstoffen? Schrijf u dan in voor de cursus melden & registreren afvalstoffen. Deze cursus is vooral bedoeld voor personen die betrokken zijn bij de administratieve processen, zoals acceptanten en weegbrugmedewerkers.
€ 0
1 dag
Wenst u een cursus op maat, specifiek afgestemd op uw informatiebehoefte en doelgroep? Dan bent u bij MiSa advies aan het goede adres! Wij hebben veel ervaring met maatwerkoplossingen.