X
Drs. ing. Arjan Hol

Arjan Hol

Arjan Hol is oprichter en directeur-eigenaar van MiSa advies. Hij beschikt over uitgebreide kennis en ervaring als adviseur op het gebied van milieu & omgeving en duurzaamheid. Daarnaast is hij actief als secretaris / adviseur van diverse brancheorganisaties.
 
Arjan Hol beschikt over een uitgebreid netwerk in de bouw-, infra- en afvalsector en levert als (gast)spreker regelmatig een bijdrage aan bijeenkomsten, cursussen en congressen. Hij heeft milieukunde gestudeerd, met als specialisaties milieubeleid en milieurecht.
 
Naast het algemeen management van MiSa advies is Arjan Hol actief op het gebied van de volgende werkvelden:
  • Vergunningprocedures voor met name bedrijven in de bouw- en afvalsector.
  • Omgevingsrechtelijke vraagstukken, inclusief bezwaar- en beroepsprocedures.
  • Wet- en regelgeving rondom afval- en bouwstoffen en sloop en asbestverwijdering.
  • Advisering op het gebied van milieu & duurzaamheid.
  • Betrokken bij diverse normcommissies in de afval-, bouw- en sloopsector.
  • Secretaris van diverse brancheorganisaties en (beheers)stichtingen;
  • Docent Afvalregelgeving, Besluit bodemkwaliteit en Sloop- & asbestregelgeving.
drs.+ing.+Arjan+Hol