X
MVO prestatieladder

MVO prestatieladder en meer ...

Advies en implementatie

Als certificatienorm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is er de MVO Prestatieladder.

Deze norm integreert uitgangspunten voor duurzaam ondernemen in een managementsysteem, waarmee uw MVO prestatie objectief kan worden vastgesteld.

Bij de implementatie van de MVO prestatieladder zijn wij u graag van dienst.

En meer: energiebesparingsplan, ISO26000, duurzaam inkopen, omgevingsbeleid, sociale sponsoring, …