X

"MiSa advies staat voor een oplossingsgerichte aanpak. Wij staan bekend om onze inhoudelijke deskundigheid en kennis van de praktijk."


 

MiSa advies


Welkom op de website van MiSa advies b.v. Wij zijn uw adviseur op het gebied van Milieu & omgeving, KAM management, MVO & duurzaamheid en Branchemanagement. In het verlengde daarvan verzorgen wij diverse cursussen.

Wij staan voor een structurele en duurzame relatie met onze opdrachtgevers. Hoe doen we dat? Door een enthousiast team van adviseurs / medewerkers, die deskundig zijn, beschikken over praktijkkennis en door een sterk oplossingsgerichte advisering. Onze standaard aanpak is dat we uw adviesvraag grondig analyseren en vervolgens duidelijke afspraken maken over aanpak en kosten.

MiSa advies is vooral actief in de bouwsector (INFRA en B&U), met als specialisatie de sloop- en recyclingsector. Daarnaast verrichten wij werkzaamheden voor andersoortige bedrijven, zoals (milieu)adviesbureaus, asbestinventarisatiebureaus, installatiebedrijven en bedrijven in de metalektro.

CURSUSSEN

€ 375
1 dag
Zoekt u een praktische cursus over de regelgeving op het gebied van het melden & registreren van afvalstoffen? Schrijf u dan in voor de cursus melden & registreren afvalstoffen. Deze cursus is vooral bedoeld voor personen die betrokken zijn bij de administratieve processen, zoals acceptanten en weegbrugmedewerkers.
€ 175
1 dag
Voor personen werkzaam in de bouw-, sloop- en afvalsector is basiskennis in het voorkomen van asbest en de risico's van groot belang. Onze Cursus Asbestherkenning geeft op een praktijkgerichte wijze invulling aan deze kennisbehoefte. 
€ 375
1 dag
Tijdens de cursus worden de hoofdlijnen van het Besluit bodemkwaliteit in één dag toegelicht. Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en het bespreken van praktijkvoorbeelden.

EEN GREEP UIT ONZE OPDRACHTGEVERS

Weever
Vlasman
VOMES
Examinering VOMES