X
Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen

Een geheel eigen aanpak

MiSa advies is expert op het gebied van (complexe) omgevingsvergunningaanvragen (voorheen milieuvergunningen). Voor het opstellen van omgevingsvergunningaanvragen hanteren wij een geheel eigen aanpak. Doelstelling is een flexibele en werkbare vergunning. Ons specialisme is het aanvragen van (milieu)omgevingsvergunningen voor (provinciale) afvalbedrijven. MiSa advies beschikt over ruime ervaring en een uitgebreid netwerk binnen de verschillende provincies.

Voorbeelden van onze relaties zijn afvalsorteerbedrijven, puinbrekers, groencomposteerders, grondbanken, grondreinigers en metaalbedrijven. Ook voor advisering bij andersoortige bedrijfsactiviteiten, zoals constructie- en productiebedrijven bent u bij ons op het goede adres.
 
Naast vergunningaanvragen verzorgen wij ook meldingen op grond van het Activiteitenbesluit.

Voor veel opdrachtgevers verzorgen wij de complete vergunningaanvraag. Een vergunningaanvraag bestaat uit: 
  • Beschrijving van bedrijfssituatie, bedrijfsprocessen en milieuaspecten
  • Bodemrisicoanalyse (NRB)
  • Acceptatie- & Verwerkingsbeleid
  • Toetsing normen & richtlijnen (PGS, NeR, enzovoort)
  • Aanmeldingsnotitie MER
Indien nodig worden voor milieuonderzoeken externen ingeschakeld uit een vast netwerk van deskundigen. In onze projectaanpak bestaat bijzondere aandacht voor een goede communicatie met opdrachtgever, derden-belanghebbenden en het bevoegd gezag. Daarin combineren wij een grondige kennis, met een projectmatige aanpak en een persoonlijke benadering.
 
Neem voor meer informatie contact op met Arjan Hol, John van Herk of Patrick Franken.