X
Arbo en veiligheid

Arbo- en veiligheidsadvisering

MiSa advies beschikt over ervaren adviseurs op het gebied van arbo en veiligheid. Onze KAM adviseurs zijn gediplomeerd veiligheidskundige.

Van KAM coördinatie tot bedrijfsnoodplan

Wij zijn graag uw adviseur voor bijvoorbeeld:

  • Risico-inventarisatie &-evaluatie en opstellen (RI&E) en plan van aanpak
  • Toolbox en (start)werkinstructies
  • Opstellen V&G documentatie voor projecten
  • Beoordelen van V&G plannen, bijvoorbeeld voor bodemsaneringsprojecten
  • Uitvoeren van observatierondes en werkplekinspecties
  • KAM coördinatie op bedrijfs- en / of projectniveau
  • Veiligheidskundige ondersteuning in het kader van VCA
  • Analyse en evaluatie van (bijna)ongevallen en incidenten
  • Opstellen bedrijfsnoodplan
Neem voor meer informatie contact op met Tom van WoerdenAD Schaap of Arjan Hol.