X
Blog

Wijziging van de ISO 9001 en 14000!

De nieuwe ISO normen zijn er! Maar wat is er veranderd? In de kern komt het erop neer dat de nieuwe ISO meer zal uitgaan van het 'risico-denken'. De meest opvallende verschillen tussen de oude en de nieuwe versie hebben we voor u samengevat.


Risicogericht denken als basis voor het managementsysteem

De nieuwe versie van de norm bevat niet alleen algemene eisen zoals we die al kennen in de bestaande norm. De nieuwe norm daagt organisaties ook uit om hun risico's te analyseren met het oog op de implementatie van een passend kwaliteitsmanagementsysteem. Deze risico's kunnen betrekking hebben op de continuïteit van de organisatie, maar ook op het rendement van projecten of op andere gebieden die voor de organisatie van belang zijn. Die gebieden kunt u natuurlijk zelf vaststellen.

Bredere kijk op risicomanagement

De nieuwe ISO norm gaat uit van een bredere kijk op risicomanagement en het omgaan met kansen. Dat betekent dat je eerst alle partijen waarmee het bedrijf te maken heeft systematisch in kaart brengt (aandeelhouders, opdrachtgevers, leveranciers, vergunningverleners, buren etc.). Vervolgens kun je de behoeften en verwachtingen van alle betrokkenen in kaart te brengen en monitoren. De gedachte hierachter is dat als van deze partijen bekend is wat zij verwachten, je daar ook op kunt sturen. Dit biedt betere mogelijkheden om het kwaliteitsmanagementsysteem te verbeteren en de beoogde resultaten te behalen.

Meer nadruk op leiderschap en commitment bij het topmanagement

Nog meer dan voorheen wordt het management er toe aangezet om (nog duidelijker) verantwoordelijkheid te nemen voor de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Sterkere focus op doelstellingen

Het niet halen van gestelde doelen zal vaker aanleiding zijn om verbeterprocessen te starten. Dit vereist uiteraard dat doelen meetbaar zijn en een duidelijke relatie hebben met de kwaliteits- of prestatie-indicatoren van de organisatie.

Procesbeheersing

Er komt meer aandacht voor regievoering over processen, producten en diensten die door externe dienstverleners worden geleverd. Hiermee sluit de norm beter aan bij de praktijk waarin organisaties opereren in de complexere omgeving van uitbestede processen en toeleveringsketens.

Veranderingsmanagement

De nadruk komt meer te liggen op het plannen en beheersen van veranderingen.

Bij MiSa advies hebben we de kennis en ervaring in huis om u te ondersteunen bij de overgang naar het risicodenken volgens de nieuwe ISO norm. Wij adviseren u bij het maken van een risico-analyse en het vaststellen van de benodigde maatregelen. Zo blijft uw organisatie voldoen aan de norm, blijven processen beheerst verlopen en zijn de belangrijkste risico's bekend en onder controle. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een afspraak.

Reageren

0 reacties op "Wijziging van de ISO 9001 en 14000!"

Laat je naam achter. Je naam wordt eventueel een link naar de ingevulde website.

Deze informatie wordt niet gepubliceerd.