X
Ing. AD Schaap

AD Schaap

AD Schaap is adviseur Kwaliteit-, Arbo- en Milieumanagement (KAM) met ruime ervaring in de bouw- en sloopsector. Hij heeft aan de Hogere Zeevaartschool gestudeerd en beschikt verder over diverse diploma's op het gebied van KAM management, zoals Middelbare Veiligheidskunde (MVK), Deskundig Leidinggevende Projecten Bodemsanering (DLP) en intern beoordelaar asbest.
 
AD Schaap is actief op het gebied van de volgende werkvelden:
  • Implementatie van KAM systemen.
  • Structurele KAM ondersteuning (detachering KAM coördinator).
  • Interne audits en werkplekinspecties.
  • Risico-inventarisatie en –evaluaties (RI&E).
  • Docent Asbestherkenning / Deskundige Asbest Acceptant en VCA cursussen.
ing.+AD+Schaap