X

CURSUSSEN

€ 450
1 dag
Heeft u in uw dagelijks werk te maken met de afvalstoffenregelgeving en wilt u hier graag meer over weten? Volg dan de cursus Afvalstoffenregelgeving van MiSa advies. De cursus kan ook dienen als voorbereiding op het examen voor het Vakdiploma afvalstoffen.
€ 175
1 dag
Voor personen werkzaam in de bouw-, sloop- en afvalsector is basiskennis in het voorkomen van asbest en de risico's van groot belang. Onze Cursus Asbestherkenning geeft op een praktijkgerichte wijze invulling aan deze kennisbehoefte. 
€ 375
1 dag
Tijdens de cursus worden de hoofdlijnen van het Besluit bodemkwaliteit in één dag toegelicht. Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en het bespreken van praktijkvoorbeelden.

EEN GREEP UIT ONZE OPDRACHTGEVERS

Vlasman
Van Schie
Pongers
Anton van Dijk