X
Blog

Coronacrisis en doorwerken, gaat dat goed?

Het Covid-19 virus houdt Nederland (en de rest van de wereld) al maanden in zijn greep. In Nederland zijn nu al een aantal weken verregaande maatregelen van kracht, waardoor het bedrijfsleven beperkt is in de bedrijfsvoering. Inmiddels is wel duidelijk dat zeker een deel van de maatregelen langer aanhoudt of zelfs een vast onderdeel van de bedrijfsvoering zal vormen. Het is daarom van belang dat deze maatregelen structureel worden geïmplementeerd in uw bedrijfsvoering en dat de naleving op de werkvloer wordt geborgd.


Binnen de bouw kan gelukkig worden doorgewerkt volgens het Protocol 'Samen veilig doorwerken'. Veel bedrijven proberen voorzichtig de draad weer op te pakken, maar in de praktijk blijkt dat minder eenvoudig dan gedacht. Veel situaties vragen om een specifieke aanpak. Bovendien bestaan er bij de werknemers ook nog steeds vragen: Wat kan wel en wat mag niet? Wat moet en wat kan echt niet?


MiSa advies denkt met u mee

MiSa advies kan u in deze bijzondere tijd adviseren over de vereiste maatregelen. Niet alleen over de overheidsmaatregelen, maar juist ook over de maatregelen gericht op de gezondheid van uw werknemers en daarmee op de continuïteit van uw bedrijfsvoering.

Er is nog veel niet bekend over het Covid-19 virus en over de verspreiding en besmettelijkheid ervan. Ook in uw bedrijf zullen daarom vagen blijven bestaan, zowel bij het management als op de werkvloer. Hoe zorg je voor voldoende afstand als mensen elkaar in een gang passeren? Hoe zorg je dat oppervlakken schoon zijn, en welke oppervlakken vragen meer aandacht? Hoe ga je om met flexplekken? Kun je per dag nog meerdere vergaderingen plannen in één ruimte? Zomaar een paar vragen die je niet met een algemene regel kunt beantwoorden.

MiSa advies helpt u graag met de vragen die specifiek spelen binnen uw bedrijf of binnen uw bedrijfsactiviteiten. We denken mee in praktische en werkbare oplossingen voor uw bedrijf en uw werknemers. Ook kunnen we bijvoorbeeld een toolbox verzorgen om instructie te geven over de gemaakte afspraken.


Implementatie maatregelen

Veel werksituaties vragen om specifieke oplossingen. Dat geldt zowel op kantoor als op de projectlocaties. In beide situaties is het van belang om de werkplek van uw medewerkers 'corona-proof' te maken. MiSa advies kan voor uw bedrijf de verschillende werksituaties beoordelen en voorstellen voor maatregelen aandragen. In overleg met de direct betrokkenen komen we dan tot een zo praktisch mogelijke oplossing.


Controle naleving maatregelen

De voorgeschreven maatregelen gelden al een aantal weken en zullen de komende tijd blijven gelden. De maatregelen lijken immers het gewenste effect te sorteren. We moeten dus volhouden! 

Nu het langer duurt brengt dat helaas wel het risico met zich mee dat werknemers wat 'gemakkelijker' omgaan met de maatregelen en dat een zekere mate van 'maatregelen-moeheid' ontstaat. Ook blijkt in de praktijk dat de vereiste anderhalve meter afstand bewaren niet altijd even werkbaar is. 

MiSa advies kan u helpen om het vol te houden, bijvoorbeeld door het houden van toezicht of het invullen van de taken als corona-verantwoordelijke zoals die in het protocol 'Samen veilig doorwerken' is beschreven. Dit kan ook in de vorm van werkplekinspecties. Bij het niet of onvoldoende naleven van de maatregelen worden de werknemers er uiteraard direct op aangesproken. Van de locatiebezoeken wordt een kort verslag gemaakt. De KAM-adviseurs van MiSa advies zijn tevens veiligheidskundige, waardoor het toezicht ook bijdraagt aan de veiligheid op het project.


Structurele borging maatregelen in RI&E

Volgens de Arbowet is iedere werkgever verplicht de risico's die zich voordoen bij de reguliere werkzaamheden, te inventariseren en evalueren. Dit gebeurt in de zogeheten Algemene Bedrijfs-RI&E (ABRIE of RI&E). Nu het erop lijkt dat de risico's van verspreiding van het Covid-19 virus langere tijd zullen blijven, is het van belang dit risico op te nemen in uw RI&E.

Voor uw bedrijf en werkzaamheden kan MiSa advies een op maat gemaakte aanvulling maken op de bestaande RI&E. Het resultaat van deze aanvulling van de RI&E is een plan van aanpak, waarin de maatregelen en middelen benoemd worden die nodig zijn om binnen uw bedrijf en bedrijfsactiviteiten de risico's te beheersen. Ook staat uitgewerkt hoe de communicatie plaatsvindt over deze maatregelen en over de inzet van middelen. Zo borgt u de maatregelen ook voor de toekomst. 


Meer weten?

Wilt u binnen uw bedrijf ook aan de slag met de implementatie, naleving en borging van de coronamaatregelen? Neem gerust contact met ons op. Onze KAM adviseurs AD Schaap (adschaap@misa-advies.nl06-15115840) en Tom van Woerden (tomvanwoerden@misa-advies.nl06-51021404) vertellen u er graag meer over.Reageren

0 reacties op "Coronacrisis en doorwerken, gaat dat goed?"

Laat je naam achter. Je naam wordt eventueel een link naar de ingevulde website.

Deze informatie wordt niet gepubliceerd.