X
Cursus Asbestherkenning ( Deskundig Asbest Acceptant ) met DAA examen
€ 175
1 dag

Cursus Asbestherkenning / Deskundig Asbest Acceptant

Onzorgvuldigheid met betrekking tot asbest kan grote gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Onkundig handelen kan grote financiële consequenties hebben. Voor personen werkzaam in de bouw-, sloop- en afvalsector is basiskennis in het voorkomen van asbest en de risico's van groot belang. Onze Cursus Asbestherkenning geeft op een praktijkgerichte wijze invulling aan deze kennisbehoefte. 

Inhoud van de cursus

  • De soorten en eigenschappen van asbest en de gezondheidsrisico's.
  • Overzicht van de bouwproducten waarin in het verleden asbest is verwerkt.
  • De visuele herkenning van asbest in de praktijk (beeld- en monstermateriaal).
  • Hoe te handelen bij het onverwachts aantreffen van asbest.
  • Het wettelijk kader omtrent asbest (kort / hoofdlijnen).
De cursusduur is één dag en wordt afgesloten met een herkenningsexamen. Cursisten ontvangen een certificaat van deelname.
 
Deze cursus is door MiSa advies de achterliggende jaren talloze keren gegeven voor een brede doelgroep, zoals slopers, afvalacceptanten, sorteerders, bodemsaneerders en bouw- en milieu-inspecteurs.

De cursus geeft invulling aan het benodigde kennisniveau zoals vereist in bijvoorbeeld de BRL2506 Recyclinggranulaat, BRL SIKB-9335, BRL SIKB-7000 en de BRL SVMS-007.

De cursus kan ook dienen als voorbereiding op het examen Deskundig Asbest Acceptant. MiSa advies kan aansluitend aan de cursus ook het examen organiseren. Zie www.ascert.nl. 
 
Neem voor meer informatie contact op met Janita den Haan of Christa Honkoop.

Alle Cursussen

€ 375
1 dag
Zoekt u een praktische cursus over de regelgeving op het gebied van het melden & registreren van afvalstoffen? Schrijf u dan in voor de cursus melden & registreren afvalstoffen. Deze cursus is vooral bedoeld voor personen die betrokken zijn bij de administratieve processen, zoals acceptanten en weegbrugmedewerkers.
€ 175
1 dag
Voor personen werkzaam in de bouw-, sloop- en afvalsector is basiskennis in het voorkomen van asbest en de risico's van groot belang. Onze Cursus Asbestherkenning geeft op een praktijkgerichte wijze invulling aan deze kennisbehoefte. 
€ 375
1 dag
Tijdens de cursus worden de hoofdlijnen van het Besluit bodemkwaliteit in één dag toegelicht. Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en het bespreken van praktijkvoorbeelden.
€ 0
1 dag
Wenst u een cursus op maat, specifiek afgestemd op uw informatiebehoefte en doelgroep? Dan bent u bij MiSa advies aan het goede adres! Wij hebben veel ervaring met maatwerkoplossingen.