X
Blog

Governance Code Veiligheid in de Bouw omarmt de veiligheidsladder

De grote opdrachtgevers die zich hebben verenigd in de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB), bijvoorbeeld Prorail, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en een aantal grote aannemers, hebben afspraken gemaakt over de manier waarop veilig werken in de aanbesteding al geïntegreerd moet zijn. Zo is afgesproken dat al hun (onder)aannemers aan de veiligheidsladder moeten voldoen.


Deze afspraak op zich is geen nieuws (zie ook onze eerdere berichten), maar onlangs is besloten de ingangsdatum uit te stellen tot 1 januari 2022 en een minimumeis te stellen als gunningscriterium. De datum van 1 januari 2022 is een uiterlijke datum. Het kan zijn dat u binnenkort al tegen een dergelijke eis aanloopt, omdat de opdrachtgever de veiligheidsladder al heeft opgenomen in de aanbesteding. Wie voor de aangesloten partijen aan het werk wil, moet tenminste op trede 2 gecertificeerd zijn. Overigens wordt de internationaal beter bekende naam Safety Culture Ladder of SCL inmiddels ook vaak gebruikt.

Niet voor alle projecten (en bedrijven) is het relevant om de SCL te gebruiken. Voor bijvoorbeeld sloopwerkzaamheden gelden de volgende voorwaarden:

 • Voor bedrijven tot 5 personen en projecten onder de 100.000 euro geldt een vrijstelling.
 • Voor projecten tot 1 miljoen euro is een self assessment voldoende (een eigen verklaring aan de hand van de norm).
 • Voor projecten met een contractwaarde tussen 1 en 5 miljoen euro moet een SCL-light audit uitgevoerd worden.
 • Voor projecten boven de 5 miljoen euro is een certificaat op trede 2 de eis.
Bij de invoering is ook een ontwikkeltraject afgesproken. De aangesloten organisaties verwachten dat veilig werken zich ontwikkelt en steeds meer “van binnenuit” de bedrijven komt. Het ontwikkeltraject houdt in dat per 1 januari 2022 alle partijen aan bovenstaande voorwaarden moeten voldoen. Twee jaar later zal de inschalingseis op trede 2 veranderen naar trede 3. Hierbij de link naar het overzicht.

De veiligheidsladder / SCL is een systeem van beoordelen waarbij hoofdzakelijk wordt gekeken naar houding en gedrag op het gebied van veiligheid, op alle niveaus in de organisatie. Daarmee is het geen afvinklijstje of een setje regels waar men aan moet voldoen. Het is echt bedoeld om aan te tonen dat men veiligheid belangrijk vindt, van hoog tot laag in de organisatie.

Het (duurzaam) beïnvloeden van het gedrag van medewerkers is een erg lastig onderwerp waar veel organisaties hun weg in proberen te vinden. MiSa advies heeft voor de branches waarvoor zij werkt een pakket maatregelen samengesteld waarmee extra aandacht gegeven wordt aan het gedrag van de medewerkers, met als uiteindelijk doel dat iedereen zich bewust wordt van zijn of haar eigen invloed op het voorkomen van ongevallen. Welke elementen uit dit pakket goed toepasbaar zijn voor uw bedrijf en u helpen bij het behalen van uw doelstellingen, stellen we graag in overleg met u vast.

Self assessment

Uit de voorwaarden volgt bijvoorbeeld dat veel sloopprojecten vallen in de categorie waar een self assessment (zelfevaluatie) volstaat. Dit is een eigen verklaring van de organisatie die de inhoud en opzet van het volledige certificatieschema volgt. Het resultaat hiervan is een onderbouwde verklaring waar de organisatie staat ten opzichte van certificering voor de SCL. De adviseurs van MiSa advies hebben ervaring met het uitvoeren van de evaluatie en met het interpreteren van de vragen. Daarmee hebt u na de evaluatie een goed onderbouwde verklaring.

Volledig certificeringstraject

MiSa advies is u natuurlijk ook graag van dienst bij het gehele SCL certificeringstraject. Wij bieden daarvoor een programma dat is verdeeld in vier fasen:
 1. Diagnose;
 2. Beleidsvorming;
 3. Planvorming;
 4. Uitvoering.
Vanzelfsprekend stemmen we het uiteindelijke programma af op uw wens. Dit hangt af van wat er al beschikbaar is in uw organisatie, met welke diepgang u het programma wilt vormgeven, maar vooral ook van het einddoel.

Diagnose
De eerste stap zal zijn om vast te stellen wat het startpunt van het traject is. Op welke manier worden keuzes nu gemaakt? En waar in de organisatie? Dit wordt vaak de nul-meting genoemd van de bedrijfscultuur.
Beleidsvorming
Wanneer we hebben vastgesteld welk gedrag in uw organisatie gebruikelijk (normaal) is, dan is de volgende stap om te besluiten welke veranderingen gewenst zijn. Wat is de gewenste manier van samenwerken in uw bedrijf? Hoe ziet het toekomstbeeld eruit?
Planvorming
We hebben nu een beeld van de huidige situatie en een beeld van de gewenste situatie. Nu kunnen we keuzes maken over de manier waarop we de gewenste situatie kunnen bereiken. Welke keuzes passen het best bij uw bedrijf en bij de mensen die er werken? Het is belangrijk dat het een gezamenlijk traject is waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt.
Uitvoering
In de uitvoeringsfase nemen we iedereen in uw bedrijf mee op de uitgestippelde route. In nauw overleg bepalen we met u welke begeleiding en praktische invulling gewenst is.

Uw voordelen

Het gebruik van het pakket van MiSa advies biedt u meerdere voordelen:
 • Vakkundige veiligheidskundige ondersteuning;
 • Een pakket dat geheel op uw wensen en bedrijf is afgestemd;
 • Externe ogen dwingen;
 • Voldoen aan eisen en normen;
 • Verbetering van het gedrag en daardoor kleinere kans op incidenten.

Meer weten?

Wilt u ook aan de slag met veilig gedrag en bent u nieuwsgierig wat we voor uw organisatie kunnen betekenen? Voor iedere fase hebben we verschillende voorstellen die we u graag voorleggen. Neem gerust contact met ons op. Onze adviseurs AD Schaap (06-15115840) en Tom van Woerden (06-51021404) delen graag hun ervaringen met u.

Reageren

0 reacties op "Governance Code Veiligheid in de Bouw omarmt de veiligheidsladder"

Laat je naam achter. Je naam wordt eventueel een link naar de ingevulde website.

Deze informatie wordt niet gepubliceerd.