X
Blog

Gedragscomponent belangrijk voor veilig werken

Als werkgever zorgt u ervoor dat uw medewerkers hun werkzaamheden in een veilige werkomgeving en op een veilige wijze kunnen uitvoeren. Toch komen ongevallen en bijna-ongevallen op de werkplek nog geregeld voor. Extra aandacht voor veiligheidsgedrag en veiligheidsbewustzijn is daarom van groot belang.


Er wordt in Nederland al lange tijd veel energie gestoken in het voorkomen van gevaarlijke situaties of arbeidsongevallen op de werkplek. Om de reguliere werkzaamheden veilig te kunnen laten uitvoeren door de medewerkers, hebben de meeste werkgevers al de volgende maatregelen getroffen:
  • Het inventariseren en evalueren van arbo-risico's (RI&E; project-RI&E; TRA's);
  • Het geven van voorlichting en instructie (bijvoorbeeld start-werkbespreking op projecten);
  • Het beschikbaar stellen van goede en betrouwbare (= gekeurde) arbeidsmiddelen; en
  • Het houden van toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden.
Helaas gebeuren er desondanks nog dagelijks ongevallen en bijna-ongevallen. Een deel van die ongevallen wordt echter (mede)veroorzaakt doordat er met de veilige werkplek die een werkgever organiseert, niet goed wordt omgegaan. In onder meer de VCA norm 2017/6.0 is dat onderkend. Voor de VCA-gecertificeerde bedrijven is daarom de plicht opgenomen om bij werkplekinspecties ook te letten op het 'in stand houden dan wel bevorderen van een veilige werkomgeving en werkwijze'. Voor VCA** en VCA P gecertificeerde bedrijven geldt ook de eis dat er een programma moet worden opgezet om VGM bewustzijn (Veiligheid, Gezondheid, Milieu) bij medewerkers te bevorderen. 

Voor die bedrijven die een trede hebben bereikt op de veiligheidsladder is dit nog herkenbaarder, die leunt nog veel meer op het veiligheidsbewustzijn in de gehele organisatie.

Aan de slag met het veiligheidsgedrag van uw medewerkers

Het (duurzaam) beïnvloeden van het veiligheidsgedrag van medewerkers is een erg lastig onderwerp waar veel bedrijven hun weg in proberen te vinden. MiSa advies heeft, voor de branches waarvoor zij werkt,  een pakket maatregelen samengesteld waarmee extra aandacht gegeven wordt aan het gedrag van de medewerkers, met als uiteindelijk doel dat iedereen zich bewust wordt van zijn of haar eigen invloed op het voorkomen van ongevallen en bijna-ongevallen. 
In overleg kan worden vastgesteld welke elementen van het pakket toepasbaar zijn voor uw bedrijf. 

Het gebruik van het pakket biedt uw bedrijf meerdere voordelen:
  • Veiligheidskundige ondersteuning;
  • Externe ogen dwingen;
  • Voldoen aan eisen en normen;
  • Uiteindelijk verbetering van het veiligheidsgedrag en daardoor kleinere kans op ongevallen en bijna-ongevallen.
Wilt u aan de slag met het veiligheidsgedrag van uw medewerkers, of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. 

Reageren

0 reacties op "Gedragscomponent belangrijk voor veilig werken"

Laat je naam achter. Je naam wordt eventueel een link naar de ingevulde website.

Deze informatie wordt niet gepubliceerd.