X
Ir. Erik Hoven

Erik Hoven

Erik Hoven heeft Technische Bedrijfskunde gestudeerd en heeft daarnaast opleidingen gedaan op het gebied van milieu en recht. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring met bouw, recycling en industrie. Begeleiding van brancheverenigingen en hun leden pakt hij binnen MiSa advies enthousiast op, met een persoonlijke en betrokken benadering.

Bij MiSa advies werkt Erik als adviseur branchemanagement met een accent op certificatie en duurzaamheid. Hij is actief op de volgende werkvelden:
  • Advisering en secretariaatsvoering voor brancheorganisaties;
  • Initiëren en begeleiden van branchebrede certificatietrajecten;
  • Advisering van branches en hun leden op milieukundig en juridisch gebied;
  • Advisering milieu & duurzaamheid

ir.+Erik+Hoven