X
Drs. ing. John van Herk

John van Herk

John van Herk is adviseur milieu & duurzaamheid. Hij heeft jarenlage ervaring als adviseur voor zowel grote als kleine bedrijven in de bouw, afval en industrie.
 
John van Herk heeft chemie gestudeerd en daarnaast diverse vaktechnische diploma's behaald en cursussen gevolgd, zoals op het gebied van energiebeheer, Legionellapreventie, vervoer gevaarlijke stoffen en ioniserende straling (stralingsdeskundige). Hij is Lead Auditor ISO9001 en ISO14001.
 
John van Herk is actief op het gebied van de volgende werkvelden:
  • Vergunningprocedures voor met name bedrijven in de bouw- en afvalsector.
  • Advisering planologie en ruimtelijke ordening.
  • Milieuadvisering o.a. op het gebied van bodem, afval, lucht, energie en geluid.
  • Advisering milieu & duurzaamheid (zoals CO2 Prestatieladder) en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
  • Ondersteunen van brancheorganisaties ter zake duurzaamheid en MVO.
drs.+ing.+John+van+Herk