X
Ing. Patrick Franken

Patrick Franken

Patrick Franken is adviseur milieu & duurzaamheid. Voordat hij als adviseur aan de slag ging bij MiSa advies was hij werkzaam in de chemische industrie. Hij heeft HTS Chemie en HTS Milieukunde gestudeerd.
 
Patrick Franken is actief op het gebied van de volgende werkvelden:
  • Vergunningprocedures voor met name bedrijven in de bouw- en afvalsector.
  • Milieuadvisering o.a. op het gebied van bodem, afval, lucht en geluid.
  • Advisering op het gebied van milieu & duurzaamheid (zoals CO2 Prestatieladder).
ing.+Patrick+Franken