X
Blog

CO2 Prestatieladder raakt steeds verder ingeburgerd

De CO2 Prestatieladder is inmiddels een begrip geworden in Nederland. Het instrument wordt ingezet bij circa 4 miljard Euro aan aanbestedingen per jaar. Uit onderzoek van het Economisch Instituut Bouw (EIB) bleek onlangs dat opdrachtgevers sinds de nieuwe aanbestedingswet het vaakst de CO2-Prestatieladder gebruiken als EMVI-criterium.

Als adviseur van MiSa advies heb ik de achterliggende jaren diverse bedrijven geadviseerd bij het implementeren van de CO2 Prestatieladder. Een goed moment om terug en vooruit te kijken.


Doel van de CO2 Prestatieladder

De CO2 Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van hun CO2 uitstoot. Bedrijven worden gestimuleerd CO2 te reduceren doordat een hogere trede op de ladder gunningvoordeel oplevert in het aanbestedingsproces van opdrachtgevers.

De CO2-Prestatieladder biedt niet alleen voordeel bij aanbestedingen, maar ook directe, eigen voordelen zoals kostenreductie, innovatie en concurrentievoordeel. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten zijn er namelijk veel mogelijkheden om energie te besparen. Gemiddeld hebben de deelnemende bedrijven een reductiedoelstelling van meer dan 2% per jaar.


Versie 3.0 komt eraan

Het bestuur van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO), de organisatie die de ladder beheert, heeft de ambitie om het instrument veel breder in te zetten en het op de hogere niveaus harder te maken, zodat koplopers ook in de toekomst blijven worden beloond.

Versie 3.0 van de ladder, die binnenkort verschijnt, moet de ladder op belangrijke punten beter toetsbaar maken. Een belangrijk doel is dat bedrijven zich beter kunnen vergelijken met branchegenoten en dat Certificerende Instellingen meer mogelijkheden krijgen om het ambitieniveau van bedrijven daadwerkelijk te beoordelen.

Brancheverenigingen krijgen daarin een grotere rol. In overleg met de brancheorganisaties worden per branche maatregelenlijsten opgesteld en de CO2 intensiteit van de gecertificeerde bedrijven in de branche bepaald.

Andere belangrijke wijzigingen in versie 3.0 worden een betere beloning van de samenwerking in de keten, verbetering van de rol van maatschappelijke organisaties en strengere criteria voor sectorbrede CO2-emissie reductieprogramma in samenwerking met de overheid en of een maatschappelijke organisaties. Om bedrijven hierin te ondersteunen hebben inmiddels een aantal brancheorganisaties initiatieven genomen om hun aangesloten bedrijven te helpen bij het vinden van besparingsmaatregelen en om samenwerking bij besparingsinitiatieven te vergroten.


Meer opdrachtgevers vragen om CO2 Prestatieladder

Een belangrijke prioriteit voor de komende jaren is de bredere inzet van de ladder en - daarmee samenhangend - een verdere groei van het aantal gecertificeerde bedrijven. Naast landelijke opdrachtgevers ProRail, Alliander en Rijkswaterstaat hebben diverse provincies, waterschappen en gemeenten de ladder al ingezet. De ambitie is dat eind volgend jaar alle Provincies, de helft van de waterschappen en het merendeel van de grotere gemeenten de ladder inzetten. Deze ambitie wordt ondersteund door de recente ondertekening van de Green Deal GWW door verschillende provincies, gemeenten en waterschappen. Daarnaast is het streven dat de ladder in alle GWW-sectoren wordt ingezet, dus bijvoorbeeld ook in de ondergrondse infrastructuur.


Samenwerking in branches en ketens

In onze adviespraktijk werken wij veel voor GWW aannemers en sloopaannemers. Het aantal CO2 Prestatieladder gecertificeerde bedrijven onder de sloopaannemers neemt gestaag toe, zo blijkt uit een recente inventarisatie door ons bureau. Voor VERAS, de branchevereniging voor sloop- en asbestverwijderingsbedrijven, zijn wij een Branche-initiatief CO2 Prestatieladder gestart. In een startbijeenkomst met ruim 10 bedrijven zijn ervaringen uitgewisseld en plannen gemaakt om in 2015 gezamenlijk een keteninitiatief te starten.


Wilt u ook aan de slag?

Heeft u vragen over de implementatie van de CO2 Prestatieladder of wilt u verder klimmen op de ladder? Neem dan gerust contact met mij op.

Reageren

0 reacties op "CO2 Prestatieladder raakt steeds verder ingeburgerd"

Laat je naam achter. Je naam wordt eventueel een link naar de ingevulde website.

Deze informatie wordt niet gepubliceerd.