X
Blog

Landelijk Afvalbeheerplan 3 en actualisatie vergunning

Geschreven door: ing. Patrick Franken
Op 28 december 2017 is het derde Landelijke Afvalbeheerplan (LAP3) in werking getreden. Wat is er gewijzigd ten opzichte van het vorige LAP en welke mogelijke gevolgen zijn er voor eerder verleende vergunningen?
Gepubliceerd op 16 oktober 2018 om 10:25

Gedragscomponent belangrijk voor veilig werken

Geschreven door: ing. AD Schaap
Als werkgever zorgt u ervoor dat uw medewerkers hun werkzaamheden in een veilige werkomgeving en op een veilige wijze kunnen uitvoeren. Toch komen ongevallen en bijna-ongevallen op de werkplek nog geregeld voor. Extra aandacht voor veiligheidsgedrag en veiligheidsbewustzijn is daarom van groot belang.
Gepubliceerd op 16 oktober 2018 om 08:45
Categorie: KAM

Nieuwe versie van de VCA binnenkort beschikbaar

Geschreven door: drs. ing. Arjan Hol
Binnenkort komt de nieuwe versie van de VCA beschikbaar (VCA 2017/6.0). Er geldt een overgangsregeling. Die houdt in dat bedrijven bij hun eerstvolgende (her)certificeringsmoment op VCA 2017/6.0 overgaan.Er zijn twee belangrijke wijzigingen:
Gepubliceerd op 12 februari 2018 om 11:26
Categorie: KAM

KAM Management meer onder controle door structurele ondersteuning

Geschreven door: ing. Tom van Woerden
Veel bedrijven in de bouw-, sloop- en recyclingsector zijn gecertificeerd voor een scala aan normen en regelingen. Dat is goed voor de opdrachtgevers en de gecertificeerde bedrijven zelf, want hierdoor worden de kwaliteit van het geleverde product en de gecertificeerde processen bewaakt. Veel normen vereisten een (continue) verbetermechanisme, zodat de kwaliteit toeneemt en de herstelkosten dalen.
Gepubliceerd op 13 januari 2016 om 16:51
Categorie: KAM

PRTR en e-MJV, wat moet ik daar mee?

Geschreven door: ing. Patrick Franken
Bedrijven die vallen onder de werking PRTR-verordening moeten jaarlijks vóór 1 april beoordelen of er over het achterliggende jaar sprake is van een rapportageplicht. Zo ja, dan moet er voor deze datum een elektronisch milieujaarverslag (e-MJV) ingediend worden. Mogelijk heeft u van de Omgevingsdienst al een brief ontvangen over dit onderwerp.
Gepubliceerd op 13 januari 2016 om 15:45