X
Blog

Zorg voor een tijdige fittest voor ABM dragers

Eind 2014 is in de asbestcertificatieschema's een jaarlijkse fittest voor maskerdragers verplicht gesteld. Logisch, want de passendheid van het adembeschermingsmiddel is van groot belang voor de vereiste persoonlijke bescherming. En dat is alleen maar belangrijker geworden door de aanscherping van de asbestgrenswaarden.


We zijn nu ruim een jaar verder en de gevolgen van de verplichtstelling worden nu merkbaar. De certificerende instellingen schrijven inmiddels afwijkingen uit op basis van een verlopen fittest. Bewaak de geldigheidstermijn van de fittesten van de in te zetten medewerkers daarom goed.

Vast en flexibel personeel

Bewaak de geldigheid van de fittest voor het eigen personeel door de data op te nemen op het bewakingsoverzicht van alle opleidingen. Voor ingeleend personeel kunt u de verantwoordelijkheid van de controle neerleggen bij het detacheringsbureau. Neem dit dan op in de inleenovereenkomst. Let op: uiteindelijk bent u als gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf (lees: feitelijk werkgever) zelf verantwoordelijkheid voor de fittest en ook dat de persoon een daarmee corresponderend type en maat ABM draagt. 

De geldigheid van de fittest moet ook gecontroleerd worden op de saneringslocatie. Dit is een taak van de DTA'er en moet gebeuren voordat de saneringswerkzaamheden beginnen. Om de DTA'er hierin te sturen, kan in het logboek een invulveld / checkpunt voor de fittest worden opgenomen (in de tabel met diploma's en medische keuringen). Wij adviseren daarbij om de DTA'er niet alleen te laten afvinken, maar ook om de datum tot wanneer de fittest geldig is te laten vastleggen.

Geldigheidsbewaking automatiseren?

Met MiSa Projecttool is de bewaking van de geldigheid van certificaten en keuringen geautomatiseerd. De certificaten en keuringsbewijzen heeft u dan ook digitaal op de projectlocatie beschikbaar. Zie voor meer informatie www.misa-projecttools.nl of neem contact met ons op voor een demonstratie.

Reageren

0 reacties op "Zorg voor een tijdige fittest voor ABM dragers "

Laat je naam achter. Je naam wordt eventueel een link naar de ingevulde website.

Deze informatie wordt niet gepubliceerd.