X
Blog

Wanneer een energiebesparingsonderzoek uitvoeren?

Een van de afspraken uit het Energieakkoord is dat op grond van het Activiteitenbesluit strenger gehandhaafd wordt op energie (20 extra toezichthouders in 2016). Daarmee wordt de kans groter dat het bevoegd gezag u vraagt om een energieonderzoek uit te voeren.


Verbruikt u meer dan 200.000 kWh of 75.000 m3, dan zal het bevoegd gezag (Omgevingsdienst) u vragen een energieonderzoek uit te voeren. Dat onderzoek heeft als doel om energiebesparende maatregelen te identificeren en op te nemen in een energiebesparingsplan. Verbruikt u 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas per jaar dan bent u verplicht energiebesparende maatregelen uit te voeren. Hiervan moet u de kosten binnen 5 jaar terugverdienen.

Mocht u het onderzoek nog niet uitgevoerd hebben, dan kunnen wij uw situatie in kaart brengen. We stellen dan een energiebalans op en werken besparingsmaatregelen uit. De bevindingen verwerken we in een energiebesparingsplan. De kosten van zo'n onderzoek wegen veelal op tegen de te behalen besparingen. Verder is voor een groot aantal kosten en investeringen subsidie in de vorm van energie- en/of milieu-investeringsaftrek beschikbaar. Klik hier voor een volledige lijst.

Reageren

0 reacties op "Wanneer een energiebesparingsonderzoek uitvoeren?"

Laat je naam achter. Je naam wordt eventueel een link naar de ingevulde website.

Deze informatie wordt niet gepubliceerd.