X
Blog

KAM coördinatie op complex spoorproject in Utrecht

Het is bijna zover, de opleverdatum van de halte Vaartsche Rijn komt dichtbij. Het afgelopen jaar ben ik als V&G coördinator betrokken geweest bij dit mooie project. 


Het project

Het werk omvat het verdubbelen van de sporen tussen Utrecht Centraal en Lunetten, het bouwen van een extra halte en het bouwen van een deel van de HOV baan waar te zijner tijd de tram van Utrecht Centraal naar de Uithof zal rijden.

Bijzonder aan dit project is dat alles boven het normale straatniveau is, zodat diverse drukke verkeersroutes rondom het centrum ineens onder een brug door moesten. Een complex project waarbij in vier jaar bruggen gebouwd zijn, wegen vernieuwd en een nieuw station in Utrecht-centrum verrees, terwijl het leven in de stad gewoon doorging.


Mijn rol als KAM coördinator

In het laatste jaar is MiSa advies ingeschakeld voor de KAM coördinatie op het project. Er hebben in dit jaar diverse zaken gespeeld die ons vanuit onze brede deskundigheid op het lijf geschreven zijn. Als V&G coördinator ben ik bij alle aspecten van het werk nauw betrokken geweest.


Alle aspecten aan bod

Het is een werk in opdracht van ProRail dus er wordt niet alleen aan de Arbowet voldaan, maar de regels van ProRail en Railalert hebben zo hun eigen dynamiek. Verder is er een asbestleiding gesaneerd, dus dan is het ook handig als je daar voldoende vanaf weet om te beoordelen of dat veilig en volgens de regels gaat.

Er is druk gebouwd aan het station en de omliggende wegen terwijl het verkeer gewoon door moet en uiteraard is in een stedelijke omgeving de bodem nooit helemaal schoon, dus op diverse deellocaties is de bodem gesaneerd. Dit allemaal natuurlijk in een beheerst proces, met diverse instanties en toezichthouders die kwaliteit en procesbeheersing nauwlettend in het oog houden.

Op een project met deze omvang spelen vele zaken en ook rondom kwaliteit en veiligheid valt niet alles vooraf te voorzien. In een regelmatig overleg met de opdrachtgever zijn de meeste situaties vooraf gesignaleerd en kon er een verantwoorde werkwijze worden afgesproken. Door het geven van instructies, het uitvoeren van werkplekinspecties, buiten aanwezig zijn en een goede communicatie met de uitvoering is het werk zonder ernstige ongevallen uitgevoerd en tot een goed einde gebracht.


Kortom

Ik vond het een mooie uitdaging waar heel veel aspecten van Kwaliteit, Arbo en Milieu aan de orde zijn geweest en waarin wij de brede expertise van MiSa advies goed in praktijk konden brengen.

Reageren

0 reacties op "KAM coördinatie op complex spoorproject in Utrecht"

Laat je naam achter. Je naam wordt eventueel een link naar de ingevulde website.

Deze informatie wordt niet gepubliceerd.