X
Blog

Aan de slag met veilig gedrag en de veiligheidsladder? MiSa advies helpt u graag!

Een aantal grote opdrachtgevers (Prorail, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf) heeft besloten om hun verantwoordelijkheid te nemen en verplichten vanaf 2021 het voldoen aan de Veiligheidsladder trede 2 in hun contracten. Dit is vastgelegd in de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB). Binnen de GCVB is de keuze gemaakt dat opdrachtnemers dat moeten aantonen met een certificaat. Energiemaatschappijen maakten deze keuze eerder al. 


De veiligheidsladder is een systeem van beoordelen waarbij hoofdzakelijk wordt gekeken naar houding en gedrag op het gebied van veiligheid, op alle niveaus in de organisatie. Daarmee is het geen afvinklijstje of een setje regels waar men aan moet voldoen, het is echt bedoeld om te bewijzen dat men veiligheid belangrijk vindt, van hoog tot laag in de organisatie.


Het (duurzaam) beïnvloeden van het gedrag van medewerkers is een erg lastig onderwerp waar veel organisaties hun weg in proberen te vinden. Voor de branches waarvoor zij werkt, heeft MiSa advies een pakket maatregelen samengesteld waarmee extra aandacht gegeven wordt aan het gedrag van de medewerkers, met als uiteindelijk doel dat iedereen zich bewust wordt van zijn of haar eigen invloed op het voorkomen van ongevallen. Welke elementen van dit pakket bruikbaar zijn voor uw bedrijf stellen we graag in overleg met u vast.


Uw voordelen

Het gebruik van het pakket van MiSa advies biedt u meerdere voordelen:

  • Vakkundige veiligheidskundige ondersteuning;
  • Externe ogen dwingen;
  • Voldoen aan eisen en normen; en
  • Verbetering van het gedrag en daardoor kleinere kans op incidenten.

MiSa advies biedt een volledig traject aan in vier stappen:

  1. Diagnose;
  2. Beleidsvorming;
  3. Planvorming;
  4. Uitvoering.

Vanzelfsprekend stemmen we het uiteindelijke programma af op uw wens. Dit hangt af van wat er al beschikbaar is in uw organisatie, met welke diepgang u het programma wilt vormgeven, maar vooral ook van het einddoel.

Diagnose

De eerste stap zal zijn om vast te stellen wat het startpunt van het traject is. Op welke manier worden keuzes nu gemaakt? En waar in de organisatie? Dit wordt vaak een nul-meting genoemd van de bedrijfscultuur.

Beleidsvorming

Wanneer we hebben vastgesteld welk gedrag in uw organisatie gebruikelijk (normaal) is, dan is de volgende stap om te besluiten welke veranderingen gewenst zijn. Wat is de gewenste manier van samenwerken in uw bedrijf? Hoe ziet het toekomstbeeld eruit?

Planvorming

We hebben nu een beeld van de huidige situatie en een beeld van de gewenste situatie. Nu kunnen we keuzes maken over de manier waarop we de gewenste situatie kunnen bereiken. Welke keuzes passen het best bij uw bedrijf en bij de mensen die er werken? Het is belangrijk dat het een gezamenlijk traject is waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt.

Uitvoering

In de uitvoeringsfase nemen we iedereen in uw bedrijf mee op de uitgestippelde route. In nauw overleg bepalen we met u welke begeleiding en praktische invulling gewenst is.

 

Meer weten?

Wilt u ook aan de slag met veilig gedrag en bent u nieuwsgierig wat we voor uw organisatie kunnen betekenen? Voor iedere fase hebben we verschillende voorstellen die we u graag voorleggen. Neem gerust contact met ons op. Onze adviseurs AD Schaap (06-15115840) en Tom van Woerden (06-51021404) vertellen u er graag meer over.

Reageren

0 reacties op "Aan de slag met veilig gedrag en de veiligheidsladder? MiSa advies helpt u graag!"

Laat je naam achter. Je naam wordt eventueel een link naar de ingevulde website.

Deze informatie wordt niet gepubliceerd.