X
Blog

KAM Management meer onder controle door structurele ondersteuning

Veel bedrijven in de bouw-, sloop- en recyclingsector zijn gecertificeerd voor een scala aan normen en regelingen. Dat is goed voor de opdrachtgevers en de gecertificeerde bedrijven zelf, want hierdoor worden de kwaliteit van het geleverde product en de gecertificeerde processen bewaakt. Veel normen vereisten een (continue) verbetermechanisme, zodat de kwaliteit toeneemt en de herstelkosten dalen.


Het onderhouden van de certificaten vraagt om een regelmatige inspanning. Er zijn doorlopend acties vereist, zoals het uitvoeren en vastleggen van de directiebeoordeling, interne evaluaties, controles en inspecties en de interne communicatie. Veel bedrijven hebben intern iemand aangesteld die naast zijn/haar reguliere werkzaamheden ook de KAM-zaken regelt. Maar zelfs voor een fulltime KAM-coördinator blijkt het vaak lastig om alle vereiste acties tijdig en volledig uit te voeren en tegelijk ook zijn of haar deskundigheid te onderhouden. In de praktijk blijken dan ook veel zaken nog net voor de jaarlijkse audit geregeld te moeten worden.

Op tijd klaar voor de audit

MiSa advies ondersteunt veel bedrijven met het gestructureerd voldoen aan de KAM-gerelateerde verplichtingen. Dit betekent dat onze adviseur regelmatig bij het bedrijf op bezoek komt en volgens werkafspraken helpt om het kwaliteitssysteem te onderhouden. Deze vorm van structurele ondersteuning helpt het bedrijf om te voorkomen dat er tekortkomingen in het systeem sluipen. Ook blijft u zo op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de normen en richtlijnen.

Enerzijds werkt dat als een stok achter de deur voor de KAM-coördinator om tijdig actie te ondernemen. Anderzijds geeft het meer rust binnen het bedrijf (geen paniek meer als de audit er aan komt). Maar het grootste voordeel is, dat de vereiste acties meer inhoudelijk aandacht krijgen. Daardoor kan er echt gewerkt worden aan verbeteringen.

Klankbord

Onze ondersteuning begint met standaard met een KAM adviesdag. Deze dag vullen we in overleg met u in. Gezamenlijk kunnen we een KAM jaarplanning opstellen. Vervolgens bepalen we bij elke afspraak in overleg wat er moet gebeuren. Ook nemen we nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van wet- en regelgeving door. Daarnaast kunnen we interne audits, werkplekinspecties, toolboxmeetings of projectbezoeken uitvoeren. Onze adviseur werkt als een soort klankbord voor de KAM-coördinator en andere betrokkenen. Niet alleen tijdens de geplande afspraken, maar ook tussentijds.

Steeds vaker begeleiden wij opdrachtgevers ook bij de externe audits. De ervaring leert dat hierdoor de audit soepeler verloopt en de kans op NCF’s kleiner wordt.

Nog even kort de voordelen op een rij:
  • Vraagbaak en klankbord voor alle betrokkenen (ook tussentijds)
  • Bijhouden nieuwe wet- en regelgeving en normwijzigingen
  • Bewaken KAM-planning
  • Tijdig uitvoeren van interne audits, projectbeoordelingen en directiebeoordeling
  • Uitvoeren werkplekinspecties (veiligheidskundige)
  • (Op verzoek) begeleiden van externe audits

Reageren

0 reacties op "KAM Management meer onder controle door structurele ondersteuning"

Laat je naam achter. Je naam wordt eventueel een link naar de ingevulde website.

Deze informatie wordt niet gepubliceerd.